Friday, September 7, 2012

காலியாக போகும் 10 பணிகள்! பணி 02காலியாக போகும் 10 பணிகள்!


பணி 02 :

Sewing Machine Operatorsவருடாந்த வீழ்ச்சி வீதம்: -25.8%

2010 பணியிடங்கள்: 163,200

மொத்த பணியிட இழப்பு (2010-2020): -42,100

சராசரி வருட வருமானம்: $20,600

தையல் எந்திரங்களை உபயோகித்து ஆடை தயாரிக்கும் பணி இது. அதாவது, டெயிலர்கள். பாவனையாளர்களை ரெடிமேட் ஆடைகள் முழுமையாக ஆக்கிரமித்து விடும் நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை. பாஷன் டிசைனர்களிடம்தான் டெயிலர்கள் பணியில் இருப்பார்கள் என்ற நிலை ஏற்பட்டுவிடும்.


பணி 01                         பணி 03